KESTÄVÄ IDENTITEETTI Biotehdas on suomalainen cleantech-yritys, joka rakentaa ja operoi biokaasulaitoksia tarjoten kunnille ja yrityksille biohajoavan jätteen käsittelypalveluita
Biotehtaan strategiaa tukemaan luotu identiteetti ohjaa koko brändiä. Nimestä ja logosta asti kaikki viestii ainutlaatuista ratkaisua, luonnonmukaisuutta ja kestävään kehitykseen nojaavaa toimintaa. Ratkaisut kulkevat suunnittelusta tuotantoon, viimeiseenkin yksityiskohtaan.