Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Ekokem tarjoaa ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja, kuten kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maanperänkunnostusta ja ympäristörakentamisen palveluja.
Ekokemin toiminnan päämääränä on kiertotalouden rakentaminen. Konkreettisista askelista kohti kiertotaloutta viestii muun muassa vastaanottajalähtöinen, digitaalinen vastuuraportti.
Perjantain tukeman brändiviestinnän avulla Ekokemin mielikuvaa on laajennettu ja uudistettu ongelmajätteiden käsittelijästä kiertotalouden edistäjäksi.