RAPORTOINTIA SÄHKÖISESTI JA VUOROVAIKUTTEISESTI Yritysvastuuraportti ja vuosikertomus on toteutettu Turku Energiassa sähköisesti vuodesta 2012 alkaen. Digitaalisen raportoinnin tavoit- teena on ollut tuoda yritysvastuuraportti helposti kaikkien sidos- ryhmien saataville, kuitenkin kohderyhmäkohtaisesti. Sähköinen ratkaisu hyödyntää verkon monipuolisia ominaisuuksia luoden mahdol- lisuuksia vuorovaikutukselle ja sisällön jakamiselle. Perinteistä raporttiakaan ei ole unohdettu – valitsemistaan sisällöistä käyttäjä voi koostaa itselleen tarkoituksenmukaisen raportin. vsk2014.turkuenergia.fi