Vastuullinen ei laiskottele, viestinnässäkään. YRITYSVASTUU Yritysvastuusta saadaan kilpailuetua, kun hyvistä toimintamalleista tehdään näkyviä. Parhaimmillaan vastuuviestintä on ajankohtaisia, kohderyhmäkohtaisia viestejä, jotka ammentavat kootuista tiedoista ja vastaavat päivittäisiin puheenaiheisiin.