Rohkeasti eteenpäin, kohti tavoitetta. TUOREET IDEAT, OSAAVAT TEKIJÄT, AITO KIINNOSTUS Perjantai on markkinoinnin ja myynnin asiantuntija. Perjantaissa yhden kontaktin takana ovat markkinoinnin, digimedian, viestinnän, valmennuksen sekä asiakas- hankinnan ja -hallinnan palvelut – kokonaisuus, joka tekee tuotteen tai palvelun näkyväksi, herättää kiinnostuksen ja auttaa myyntitavoitteiden saavuttamisessa.
MARKKINOINTIDIGIMEDIAVIESTINTÄYRITYSVASTUUASIAKASHANKINTAJA -HALLINTAVALMENNUS