Työt

Perheet liikkeelle pelillisin keinoin

Lapsen arvokas keho -hanke

Mitä yhteistä on oravilla ja hauskaan koko perheen metsäpeliin säntäävillä lapsilla?

Perhekuntoutuskeskus Lausteeseen kuuluva Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut tarjoaa palveluita erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja perheille. Perjantai suunnitteli ja toteutti Lapsen arvokas keho -nimisen hankkeen tueksi pelin, joka innostaa lapset liikkeelle ja kannustaa perheitä viettämään aikaa yhdessä. Perjantain laajaa osaamista höydynnettiin kattavasti: Aikaorava-peli on visuaalisesti innostava ja pelattavuudeltaan mahdollisimman selkeä. Lisänsä tuovat myös kevyen tarinalliset tekstisisällöt, jotka johdattelevat pelaajan Aikaoravan hauskaan maailmaan. Lapsen arvokas keho -hankkeen työntekijät Essi Jokinen, Marika Väärä ja Sanna Nieminen ovat innoissaan pelistä ja sen tuomasta potentiaalista.

Lapsen arvokas keho -kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa sekä tukea vanhemmuutta ja perheenjäsenten myönteistä suhtautumista liikkumiseen ja ruokailuun. Osana hankkeen toimintaa järjestetään ryhmätoimintaa perheille, joissa lapsen painonnousuun, ruokailu- ja liikuntatottumuksiin liittyvät asiat mietityttävät.

Hankkeessa heräsi tarve ratkaisulle, jonka avulla perheet voivat liikkua ja viettää yhteistä aikaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä myös ryhmätoimintojen ulkopuolella. Lopulta Perjantain ja Lapsen arvokas keho -hankkeen yhteistyön tuloksena syntyi selaimessa toimiva Aikaorava-peli, joka on tarkoitettu pelattavaksi kannettavalla laitteella – puhelimella tai tabletilla. 

– Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden vähentyminen, ylipaino ja siitä aiheutuvat kehonkuvan ja itsetunnon ongelmat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste. Perheet voivat hakea tukea näihin haasteisiin muun muassa neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta, mutta yhteisesti koko perheelle kohdennettua palvelua ei ole ollut tähän asti juurikaan saatavilla. Lapsen arvokas keho -hankkeemme vastaa tähän tarpeeseen. Hankkeeseen liittyvissä Aarteenetsijät-ryhmissä perheet osallistetaan yhteiseen tekemiseen mukavan aktiviteetin avulla. Aikaorava-peli täydentää tätä kokonaisuutta viemällä palvelun asiakkaiden luo, avaa Lapsen arvokas keho -hankevastaava Essi Jokinen.

Innostava ja moneen taipuva työväline

Aikaorava-peli on otettu hyvin vastaan sekä Aamoksella että heidän asiakkaidensa keskuudessa. Pelin ansioiksi on nimetty selkeä käyttöliittymä, helpot säännöt ja innostava ja ilahduttava teema hauskoine oravahahmoineen.

– Aikaorava tarjoaa paitsi mukavaa yhdessä tekemistä perheille myös työvälineen itsen, lähimmäisten ja ympäristön havainnointiin ja kohtaamiseen. Lapset voivat yhdessä aikuisen kanssa syventää luontosuhdettaan ja arvioida, mistä oravahahmosta löytyy eniten samaistuttavaa. Näin lapsi voi saada paremman käsityksen omasta persoonastaan, luonteestaan sekä vahvuuksistaan. Rento pelitilanne saattaa rohkaista lasta myös sanallistamaan pohdintansa ja keskustelemaan monimutkaisistakin identiteettiasioista aikuisen kanssa, kuvailee hanketyöntekijä Marika Väärä.

– Projekti oli mielekkäällä tavalla juuri sopivan haastava. Kun Lapsen arvokas keho -hankkeeseen pyydettiin luovaa ratkaisua, jolla rohkaista lapset perheineen liikkeelle, aika nopeasti meillä lähdettiin suunnittelemaan mobiilivetoista peliä. Olen lopputulokseen todella tyytyväinen – mielestäni onnistuimme pyrkimyksessämme loistavasti. Tästä käy kiittäminen paitsi tiimiläisiä myös ja ennen kaikkea Lapsen arvokas keho -hankkeen työntekijöitä, joiden kanssa suunnittelutyötä ja ideointia tehtiin saumattomasti alusta asti. Oli myös mielekästä päästä tekemään töitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen, kertoo Aikaoravan alkuperäisestä ideasta ja visuaalisesta ilmeestä vastaava AD Kai Korpelainen.

Paljon potentiaalia tulevaan

Aikaoravan ensimmäisen version saama positiivinen palaute on herättänyt ajatuksia erilaisista jatkokehittämismahdollisuuksista. Peliä on mahdollista laajentaa nykyistä sisältöä rikastuttamalla tai irrallisten materiaalien ja lisäosien muodossa.

– Oravahahmoista on pidetty paljon ja niitä toivottaisiinkin lisää. Parhaillaan hahmokortit ovat perheiden tulostettavissa, mutta voisi niitä tarjota helpomminkin pelaajien käyttöön. Lasten ja nuorten alati kasvava ruutuaika on iso ongelma, ja onkin hyvä, ettei Aikaorava ole varsinaisesti mobiilipeli, vaikka sen pelaamisessa hyödynnetäänkin puhelinta tai tablettia. Peli ei pakota osallistujaa viipymään ruudun ääressä pitkiä aikoja kerrallaan. Keskiössä ovat sen sijaan yhdessä tekeminen, liikkuminen ja ympäristön tutkiminen, Essi Jokinen pohtii.

–  Elämä tapahtuu ruudun ulkopuolella, ja sosiaaliset taidot ovat kaikki kaikessa. Tarvitaan pieniä positiivisia yksilöllisiä kokemuksia, jotta voidaan tehdä isompia yhteiskunnallisia muutoksia. Ja juuri siihen Aikaorava on mitä parhain työkalu, Marika Väärä summaa.
Perjantain ja Lapsen arvokas keho -hankkeen yhteistyö Aikaoravan parissa on sujunut loistavasti. Perjantai näyttäytyy yhteistyökumppanille ammattitaitoisena, joustavana, ketteränä ja luotettavana suunnittelutoimistona, jonka palveluita voi ilolla suositella muillekin.

– Kommunikaatio on pelannut hyvin ja yhteisissä palavereissa on aina ollut salliva ja hyvä henki. ideoitamme ja ajatuksiamme on kuunneltu ja tarpeisiimme on vastattu. Tästä on hyvä jatkaa.
 

Lea Huukkala

Kysy lisää:
Lea Huukkala
Asiakkuusjohtaja
040 530 3882
etunimi.sukunimi@perjantai.fi